Hemvärnets medinflytande tillvaratar det unika
frivilliga engagemanget i krigsförbandet Hemvärnet
Tidningen Hemvärnet | Ansök till Hemvärnet | Copyright Rikshemvärnsrådet 2021
Rikshemvärnsrådet är en statlig nämnd under Försvarsdepartementet som behandlar medinflytandefrågor av betydelse för Hemvärnet.
Tidningen Hemvärnet | Ansök till hemvärnet | Copyright Rikshemvärnsrådet 2021
Rikshemvärnsrådet är en statlig nämnd under Försvarsdepartementet som behandlar medinflytandefrågor av betydelse för Hemvärnet.
Tidningen Hemvärnet | Ansök till hemvärnet | Copyright Rikshemvärnsrådet 2021