Hemvärnsplutonsråd

Hemvärnsplutonsråd ska genomföras under enkla och informella former (inget krav på formellt ex. protokoll), innehållet och genomförandet av medinflytandet är det viktigaste!

Plutonen väljer sin egen sammanträdesfrekvens.

Hemvärnsplutonsråd enligt Rikshemvärnsrådets koncept ”färdiga till strid” som går att ladda ner på Hemvärnsportalen.

Stab-/trosstropp i Hemvärnsinsats- och bevakningskompani jämställs i medinflytandehänseende med Hemvärnspluton.

Plutonsråd kan till kompaniråd framföra en beskrivning av någon Hemvärnskamrat som gjort något bra, uppskattat, eller berömvärt ingripande. Råden biträder ordförande med att årligen värdera de insatser som gjorts av enskilda i förbandet och föreslå lämplig Hemvärnspersonal för utmärkelsen.