Förtroendevalda representanter

Rikshemvärnsrådets ledamöter med personliga ersättare för perioden 2023-2025

Ordförande
Laura Swaan Wrede, Rikshemvärnschef

Ordinarie
Anders Gustafsson, MR N, 11. bat
Anders Vikdahl, MR N, 16. bat
Hans Bäcklund, MR M, 18. bat
Anders Wigelsbo, MR M, 22. bat
Daniel Westbom, MR M, 24. bat
Emma Delin, MR V, 20. bat
Tomas Olsson, MR V, 40. bat
Torbjörn Odlöv, MR V, 41. bat
Maria Wahlqvist, MR S, 30. bat
Stefan Wetter, MR S, 33. bat
Lars Ahlqvist, MR S, 46. bat
Ulla Bäckström, P18, 32. bat
Leif Wangin, MR S, hemvärnsmusik, 31. bat

Ersättare
Paulina Selling, MR N, 14. bat
Fatma Al-badri, MR N, 13. bat
Christer Vallgren, MR M, 17. bat
Claes Bohm, MR M, 29. bat
Åsa Halén, MR M, 23. Bat
Linnéa Hammar, MR V, 40. bat
Daniel Bjarnelind Ringvik, MR V, 44. bat
Mikael Stosic, MR V, 41. bat
Rickard Pedersen, MR S, 49. bat
Morgan Svantesson, MR S, 36. bat
Jenny Rickardsson Powis, MR S, 36. bat
Dennis Jalonen, P18, 32. bat
Mats Norén, MR S, hemvärnsmusik, 43. bat

Adjungerad
Mattias Ardin, ställföreträdande Rikshemvärnschef
Jari Mäkelä, Hemvärnsförvaltare
Lars Olsson, Rådssekreterare
Christina Mårtensson, Kansliassistent
Eric Lund, Chefredaktör
Håkan Walldén, Kapitalförvaltare