Kvinnligt nätverk
i hemvärnet

Att bilda ett nätverk där man tillsammans, som grupp kan diskutera påverkans- och förbättringsförslag som gör stridskraften Hemvärnet vassare, gör att vi blir starkare tillsammans!

Viktigt är att man har förebilder som man kan relatera till: man behöver med andra ord någon att se upp till och någon som kan råda eller kanske gått den väg man själv önskar gå.

Det är aldrig lätt att vara själv eller gå först men har man stöd och hjälp av någon blir det mycket lättare. Att det finns någon som tror på dig som kvinna, stöttar dig, berättar att du kan och att du gör är avgörande.

Forskning har sett att en grupp sammansatt av olikheter i form av ålder kön och härkomst kompletterar laget och är farligare för motståndaren samt har mindre olyckor, skador, vårdslöshet i sin verksamhet.

I nätverken diskuterar man frågor som är viktiga för den frivillige Hemvärnssoldaten. Till exempel kring frågor som rekrytering, vad behöver göras för att fler kvinnor ska välja att engagera sig i hemvärnet? Personalvård, hur får vi kvinnor att stanna kvar i Hemvärnsförbanden? Personalutveckling? Osv.

Vi försöker att identifiera de utmaningar som finns och funderar på hur vi ska föreslå våra chefer lösningsfokuserade råd inom Hemvärnets medinflytande.

Kvinnliga närverk ska åstadkomma förändringar. Så att stridskraften Hemvärnet når Rikshemvärnschefens målbild ökad andel kvinnor inom krigsförbanden 2023: 17% totalt, 2025: 20 % totalt, inom FFO 50%, 2030: 22 % totalt, inom FFO 50% och ökad andel kvinnliga chefer (alla nivåer) inom Hemvärnsförbanden, andelen ska spegla totalen 2023: 17%, 2025: 20 %, 2030: 22%

Kvinnliga Hemvärnssoldater överallt – alltid!