Valberedning till Rikshemvärnsrådet

Valberedning för val av ledamöter till Rikshemvärnsrådet.

Valberedning bildas av vice ordföranden ur Hemvärnsråden.

Valberedningen lämnar förslag till Rikshemvärnstingetpå 13 rådsledamöter och ersättare. Rikshemvärnsrådets utskott centrala musikrådet (CMR) representant med ersättare föreslås av CMR. 

Valberedningens målbild
Föreslagna Rikshemvärnsrådet ska spegla Hemvärnet avseende ålder, kön, struktur (soldater, befäl, specialister, bataljoner, kompanier, plutoner, grupper, funktionsplutoner, osv.) och en geografisk spridning (militärregionsvis).

Som förtroendeperson i Rikshemvärnsrådet ska man äga ett engagemang för Hemvärnets medinflytande och nyfiket följa Hemvärnets utveckling.

Arbetets omfattning för förtroendepersoner i Rikshemvärnsrådet är ca 6-20 dagar spritt över året beroende på vilka uppgifter du har i ditt åtagande. Uppgifterna i Rikshemvärnsrådet tilldelas i samråd med ordförande i Rikshemvärnsrådet.

  • vice ordförande
  • utskott, arbetsgrupper
  • kontaktperson hemvärnsråd

Mandatperioden är två år, från Rikshemvärnsting till Rikshemvärnsting. 

Kandidatpresentation 
Mall kandidatpresentation 2023-2025