Kansliet

Rikshemvärnsrådets kansli företräder Hemvärnet i det vardagliga medinflytandearbetet i samband med att Försvarsmakten har att höra hemvärnsrörelsen i för hemvärnet viktiga frågor.

Kansliet ger Rikshemvärnsrådet förutsättningar för att verkställa hemvärnets medinflytande på central nivå samt följer upp medinflytandeverksamheten. Tidningen Hemvärnet ägs av Rikshemvärnsrådet och är Sveriges största oberoende tidning om försvarsfrågor.

Kansliet består av:

  • Rådssekreterare
  • Kansliassistent
  • Chefredaktören för Tidningen Hemvärnet