Motionsskola

Tips på vad en motion ska innehålla.

För att din motion ska påverka så mycket som möjligt är det  viktigt att du skriver den på ett sätt som förmedlar din kreativa idé. Därför har vi tagit fram en mall (som du hittar här) som hjälper dig och här får du råd och tips på hur du ska skriva i din motion och hur den behandlas i rådsprocessen.
 
Kontrollera motioner vid tidigare rikshemvärnsting på Hemvärnsportalen för att se om din idé har varit uppe som motion tidigare och i så fall hur man då skrev och svarade. Här kan du få inspiration och förklaringar.
 
Diskutera med hemvärnskamrater och argumentera i de olika råd som behandlar motionen så att förslaget, argumenteringen och motiveringen stärks.
 
Att skriva en motion

1. Namn på motionär och förband/enhet/råd.
Skriv ditt namn och namnet på det hemvärnsförband/den enhet/det råd du tillhör. Skrivs motionen av ett råd behövs inga personliga namn.

2. Motionskategori.
Här anger du vilken kategori som medinflytandet ska utövas inom och som du bedömer att motionen handlar om. Råden kan göra ändringar om de bedömer att motionen tillhör en annan motionskategori.

3. Rubrik.
Rubriken berättar vad motionen handlar om. Den bör vara kort och slagkraftig och sammanfatta vad ditt förslag går ut på. Optimalt är om man i rubriken förstår vad motionen syftar till.

4. Förslag (påverkan).

  • Skriv dina förslag i form av att-sats, det vill säga ”jag/vi föreslår att:”
  • Ha ett förslag i motionen.
  • Var väldigt konkret, så att din kreativa idé är lätt att förstå.
  • Fundera på om man kan säga ja eller nej till det du föreslår.
  • Undvik att man måste säga ”ja, men …”

5. Motiv.
Inled med en kort beskrivning av din kreativa idé. Använd positiv rapportering, det vill säga hur man kan göra det bättre.

Försök att få med:
  • Anledningen till att motionen behöver skrivas.
  • En beskriv av hur förbättringen svarar mot de behov som finns.
  • Bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget.
  • En beskrivning av eventuella möjligheter och hinder.
 
Rådens arbete
I motionsprocessen ingår en kvalitetssäkring för att stärka motionens förslag och motiv med fakta och argument så att beslutsunderlaget är det bästa möjliga.
Rådet kontrollerar även motioner vid tidigare Rikshemvärnsting för att undvika dubblering, samt tar fram underlag för sitt yttrande.
Förslaget eller motionen kan avse något som kan lösas inom enheten eller förbandet och då hanteras bifallet av respektive enhet eller förband.