Hemvärnsråd

Utövar medinflytandet inom militärregioner och Gotlands regemente avseende Gotlands Hemvärn. Ordförande är chef militärregion/C Gotlands regemente.

Hemvärnsrådet utser inom sig (förtroendepersoner) vice ordförande