Utmärkelser

Hemvärnets utmärkelser föreslås/nomineras av respektive råd i Hemvärnets medinflytandessystem. Hemvärnsråden ansöker hos Rikshemvärnsrådet om tilldelning av förtjänstmedaljerna, bragdmedaljerna, Hemvärnets förtjänstplakett i guld och Rikshemvärnsrådets hederssköld.

Nedan hittar du nomineringsförslag för medaljansökan.

Kriterier
Kriterierna för tilldelning grundas på värdeord som exempelvis betydelsefull tjänstgöring och betydelsefull gärning. Det är upp till varje Hemvärnsråd att fastställa vad man vill lägga i dessa begrepp. Råden beslutar individuellt i varje enskild nominering om tilldelning av utmärkelse.

 

Nomineringsprocessen

Här följer en beskrivning på hur en nominering för någon av Hemvärnets utmärkelser kan gå till inom råden i Hemvärnet
 
Plutonsråd
 • Beskriver vad som någon kamrat som gjort något bra och uppskattat.
Hemvärnskompani, Hemvärnsmusikårs- och Hemvärnsbataljonsstabsråd
 • Genom att översätta till värdeord bestämmer vilken utmärkelse som ska föreslås och påbörjar skrivandet av meritförteckning. 
 • Ta fram gällande Hemvärnshandbok och leta upp kapitel om utmärkelser.
 • Läs i kapitlet vilken utmärkelse (värdeordet) som kan passa in på vad Hemvärnskamraten som man önskar belöna och uppmärksamma har gjort.
 • Börja fylla i meritförteckning/ansökan.
 • Skicka meritförteckningen till Hemvärnsbataljonsrådet.
Hemvärnsbataljonsråd
 • Beslutar om utmärkelser på regional nivå.
 • Kvalitetssäkrar skrivningen av meritförteckning 
  →    en stark motivering som beskriver personens insatser för att leva upp till utmärkelsens värdeord 
 • bifogar bilagor som: mini-PUL
  i förekommande fall utbildningskort
  protokoll eller protokollsutdrag av rådets beslut för utmärkelse 
 • skickar till Rikshemvärnsrådet.

Nedan hittar ni blankett för nominering av utmärkelser

Blankett för nominering av utmärkelser