Hemvärnsbataljonsråd

Utövar medinflytandet inom Hemvärnsbataljonen och är Hemvärnsbataljonschefens råd. Ordförande är Hemvärnsbataljonschefen

Både ordinarie och ersättare som förtroendeperson kallas till Hemvärnsbataljonsråd.