Medinflytandemöte

Vartannat år, ojämna årtal sammanträder Rikshemvärnstinget vecka 45. Jämna år vecka 45 genomförs medinflytandemöte.

I Rikshemvärnstinget ska valda ombud ur Hemvärnets personal delta. Rikshemvärnstinget skall besluta i övergripande medinflytandefrågor av väsentlig betydelse för Hemvärnet i hela landet. Till exempel om organisation, verksamhet, och utveckling

Rikshemvärnschefen är ordförande Rikshemvärnstinget.