Uniform på jobbet

Under uniform på jobbet-dagen får hemvärnssoldater bära uniform på sitt civila arbete eller under annan lämplig aktivitet.

Uniform på jobbet-dagen som genomförs onsdag i vecka 16 är ett för hemvärnsbefäl och -soldater frivilligt åtagande efter inhämtat tillstånd av sin chef på sin arbetsplats.

Vid 2017 års Rikshemvärnsting biföll tinget motionen ”Uniform på jobbet dagen enligt engelsk modell”. Vilken föreslog att en gång per år genomföra ”Uniform på jobbet-dagen”, där samtliga Hemvärnsbefäl och -soldater, som vill efter tillstånd från sin arbetsgivare, har på sig sin uniform till jobbet.

”Uniform på jobbet-dagen” synliggör Hemvärnsrörelsen och samtidigt entusiasmera och väcker intresse för Hemvärnet. Men också fira Hemvärnsbefäls och -soldaters frivilliga engagemang till förmån för Sveriges försvarsmakt!.

  • Soldater och befäl i Hemvärnet ska med stolthet kunna bära sin uniform till/från och på jobbet för att på så sätt få kollegor, vänner, familj och medmänniskors erkänsla och uppskattning för sitt frivilliga engagemang.
  • Detta ska i sin tur leda till en stolthet hos befäl och soldater i Hemvärnet.
  • Ur ett rekryteringsperspektiv, under en dag, rör sig i samhället potentiellt ca 20 000 reklampelare som kommer att intressera, entusiasmera och i förlängningen rekrytera till hemvärnet.
  • Uppmärksamhet för detta evenemang borde även ge gratis massmedial uppmärksamhet.
Enskild hemvärnsbefäl och -soldat
  1. Frivilligt åtagande
  2. har att inhämta tillstånd från sin arbetsgivare för att få bära uniform enligt under sin arbetsdag. Blankett för tillstånd från din arbetsgivare hittar du här
  3. Kan bära uniformen under verksamhet utanför arbetstid under ”Uniform på jobbet-dagen”,
    Vid tilldelning av daglig dräkt fattar resp. utbildningsgruppchef motsv. beslut i enskilt ärende.